Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı, hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır. Obsesif-kompulsif bozukluğunuz (OKB) varsa, israrcı takıntılı düşünceler ve zaman alıcı zorlantılar (kompulsiyonlar) hayatın tam anlamıyla tadına varmanızı önleyebilir. Aynı zamanda korktuğunuz şeylerden kaçınma alışkanlığınız olduğunda, bunlarla doğrudan yüzleşme fikri korkutucu ve zor gelebilir.

OKB’nin BELİRTİLERİ  NELERDİR?
Hastalık Derecesinde Dürüst, Dürüstlük Takıntılı Katı tutumlarını kendilerine de yöneltirler. Yani kendilerine karşı da hoşgörüsüzdürler. Bu yüzden aşırı sorumluluk sahibi ve hastalık derecesinde dürüst insanlardır. Ahlaki değerlerde fevkalade tutucudurlar. Kimsenin on kuruş dahi hakkını yemezler. Bu kişilere borç verirseniz, siz unutsanız bile onlar unutmazlar. Patronun işini patrondan çok düşünürler. İşyerinde boşa akan su, lüzumsuz yere yanan ışık işverenin umurunda olmayabilir ama takıntılı kişinin umurundadır. Kimse onlar kadar emanete sadık olamaz. Fakat ayrıntıda boğuldukları için, dürüstlükleri yüzünden daha fazla maddi kayba yol açabilirler. Üye oldukları kooperatifin tek kuruşunun yenmemesi için inşaatı aylarca geciktirebilirler.

KARARSIZ KİŞİLER:Aşırı kararsızdırlar. Çünkü hata yapmaktan korkarlar. Sürekli olayların olumlu ve olumsuz yönlerini düşünür, tartar ama bir karara varamazlar. Ancak işlerini erteleyerek rahat ederler. Dolayısıyla inisiyatif alamazlar. Önemli kararlar vermeyi gerektiren mevkilerde boğulurlar. Çalışkan, başarılı ve hırslı oldukları halde ‘bir numaralı’ mevkii başkalarına bırakır, ‘ikinci adam’ olmayı tercih ederler. Çok da iyi ikinci adam olurlar. Eğer alçakgönüllü değillerse, egoları güçlüyse, ikinci adamlıkla yetinmezler. O zaman felaket var demektir. Herkese hükmetmek, her şeyi kontrol etmek ister, katı ve cezalandırıcı davranırlar. Başkalarını kendilerine benzetemezlerse sürekli gerilim ve kavga çıkar. Başkalarının ak dediğine kara, kara dediğine ak derler. Bunun sebebi kaprisli, şımarık, tutarsız olmaları değildir. Kararsızlıkları yüzünden insanlarla zıtlaşırlar. Akın gerçekten ak mı, karanın kara mı olduğu konusunda daima tereddütlüdürler.

‘Hayır’da Hayır Vardır, HAYIRCI KİŞİLER :’Hayır’ kelimesini çok kullanırlar. Ama ne bencillik, ne tembelliktir bu kişilere ‘hayır’ dedirten. Takıntılılar, sözleri senet olan insanlardır. Bir şeye ‘evet’ dedikleri zaman, büyük bir yükümlülüğün altına girmiş olurlar, uykuları kaçar, sıkıntıdan sivilce çıkarırlar.

Depo Evler, Biriktiriciler Cimridirler. Para onlar için bir zevk nesnesi değil, gelecekteki kara günler için biriktirilmesi gereken bir ihtiyaç maddesidir. Paradan çok eşyaya bağlıdırlar. Eskimiş öteberilerini atamazlar. Bu, manevi değeri olan şeylere bağlılık değildir. Eskimiş çoraplar, naylon torbalar, lime lime olmuş nevresimler ‘bir gün lazım olabilir’ kaygısıyla elde tutulur. Evleri depo veya müze gibidir.

Duygusal Kabızlık, Duygusuzlar Akılcı, MANTIKÇILARDIR:Duygularını bastırarak yaşarlar. ‘Duygusal kabız’ oldukları söylenebilir. İzin verdikleri tek duygu, mantıksızlığa sinirlenmektir. Obsesif bir genç kız kocaya kaçmaz. Obsesif biri eşini aldatmaz. Kolay kolay fikir ve parti değiştirmezler. Diğer insanların yaşadıkları duygu fırtınalarını yaşamazlar. Hayatları otokontrol ile geçer. İçlerinde her türlü sıra dışı eğilimlerini bastıran sert bir jandarma, acimasız bir diktatör vardır.

SADEDE GELELİM:Konuşmalarında bile kuralcılık, ayrıntıcılık, akılcılık belirgindir. İnsanı sıkacak kadar kibardırlar. Konuyu uzatırlar, uzatırlar, bir türlü sadede gelemezler. Onlara soru sorduğunuzda, uzatma huyları yüzünden, saatlerce konuştukları halde ne cevap verdiklerini anlamazsınız. Gereksiz teferruatta saplanıp kalmaları sebebiyle onları dinlerken içinize fenalık gelebilir. Kısa kesmeyi, özetlemeyi beceremezler. İki dakika içinde aynı cümleyi üç kere tekrar eden, aynı fikrin etrafında dolaşıp duran, aynı soruları sorup duranlar obsesiflerdir.

KURALCILIK,ŞEKİLCİLİK:Kurallar ve Şekiller İnsan ilişkilerinde de çok kuralcı ve ayrıntıcıdırlar. Eşlerinin, arkadaşlarının hep (kendi kurallarına göre) ‘doğru’ yaşamasını isterler. Evde terlikler belli bir sıraya göre dizilmelidir, erkekler saç uzatmamalıdır, aç karnına tatlı yenmemelidir, kimse belli bir giyim zevkinin dışına çıkmamalıdır. Hedef bir işi bitirmek değil, düzeni korumaktır sanki. Kuralcılık ve ayrıntıcılık hayatlarının her alanını ele geçirmiştir. Kanunlara çok bağlıdırlar, ama şekilcilikleri sebebiyle adaletin ruhunu unuturlar. Dindar iseler ibadetlerin şekilleriyle öyle uğraşırlar ki dinin ruhuna yabancılaşırlar. Namazda ellerini nereye koyacaklarını, ayaklarını asıl tutacaklarını, vücutlarının ne şekil alması gerektiğini düşünmekten ibadetin hazzına varamazlar.

EVHAMLI KİŞİLER: Evhamlı, halk arasındaki tabirle pimpiriklidirler. Normal durumlarda bile kuruntuya kapılıp felaket senaryoları yazmaya başlarlar. Çocuklarının karnı ağrısa, cenazeden sonra bisikletini ne yapacağını düşünüp bir gecede ihtiyarlayabilirler. Dükkânlarına bir gün az müşteri gelse, yaklaşmakta olan sefalet günlerini geciktirmek için bayat ekmekleri nasıl değerlendireceklerini planlarlar.

Takıntılı Kişilik Türleri / Çeşitleri Mükemmelin Peşinde, Mükemmeliyetçiler Takıntılı kişilik kelimeleriyle Türkçeleştirdiğimiz obsesif kompülsif kişiliğin temel özelliği mükemmeliyetçiliktir. Obsesif kompülsifler kılı kırık yaran, ayrıntıya son derece düşkün insanlardır. Hemen her konuda aşırı titizdirler. Düzene meraklıdırlar. Odaları çiçek gibi olmasa da kendilerine özgü ve bozulmasından çok rahatsız oldukları bir düzenleri vardır. Mükemmeliyetçilik bu kişileri iş hayatında genellikle başarılı kılar. Hata yapmamak için büyük özen gösterir, çok çalışırlar. Ancak iş başarılarına rağmen kendileri bir türlü tam mutlu olamaz, yakınlarını da meşhur kusursuzluk beklentileri yüzünden mutsuz ederler. Çünkü hiçbir şey hiçbir zaman mükemmel olmayacaktır.

Takıntılı Kişiliği Tespit Etmenin Yolu: Takıntı Testi Aşağıda takıntılı kişilik sahiplerinin, yani obsesif kompülsif kişilik taşıyanların özellikleri özetleniyor. Çevrenizdeki bir insanda bu özelliklerin beşten fazlası bulunuyorsa dikkatli olun. Eğer on maddeyi karşılıyorsa, yandınız demektir! Hayatınız sizi baskı altına almaya çalışan birinin eleştirileriyle, münakaşayla, gerilimle geçecektir. Takıntılı olan sizseniz, mutlu olabilmek ve yakınlarınızı mutlu edebilmek için hayatınızda devrim yapmalı, yeniden doğmalısınız.

Devamını Oku Daha Az Göster

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir