NLP

Sinir Dili Programlama (Nöro Linguistik Programlama); insan yaşamında, otomatik olarak gerçekleştirilen bazı düşünsel ve davranışsal süreçlerin, farkındalık boyutuna getirilmesi ve bu yolla, belirli modelleme yollarını kullanarak ve değerlerimizi, inançlarımızı, algılarımızı oluşturduğumuzu hayatımızla ilgili yapılandırma ve kontrol mekanizması geliştirmemizi amaçlayan bir dizi yöntem veya düşünme biçimidir. 1970’lerde ABD’de geliştirilmiş olan Neuro Linguistic Programming (NLP- konulmuştur. Sinir Dili Programlaması), bedensel ve zihinsel performansı olumlu yönde geliştirme doğrultusunda değişik teknik ve stratejiler içerir. Çeşitli bilim dalları ile etkileşim kurar. Bir nevi zihnin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan kılavuz niteliğindedir. 

NLP’nin dayandığıtemel nokta, zihinsel aktivitelerin, ulaşacak biçimde, bir bilgisayar yazılımı gibi programlanabileceği düşüncesidir. İnsan hayatı için en faydalı yaklaşımlara odaklanan taya koyan ve bu konuda çalışmalar üzerinde yapan bir değişim ve Beynin fonksiyonları hala keşfedilme aşamasındadırvebevni verimlikullanma düşünmeden gelişim yoludur. bilgilere ulaşılmaktadır. NLP, iletişim ve de değişimin sihri biçiminde edilmektedir. ifade ve tutumlarımızı nasıl Başarıya götüren düşünce ve davranış anlayarak, biçimleri modellenerek, bir başkası için bunun nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır. NLP, süren araştırmalar sonunda ortaya uzun ve birçok çalışma NLP, bir ustalık işi ve sanattır. NLP düşünce biçimi, sistem teknikleri olan bir teknolojidir ve bir metodolojisi vardır. NLP uygulamalarında esnek biçimde sürekli gelişme ve yeni arayışlar ile daha etkili olanı bulma amacı vardır. Bu yönüyle NLP “eklektik” bir yaklaşım sunmaktadır. ve belirlenen hedeflere NLP ile öz kaynaklarının bilincine vararak ve doğru kullanarak hedeflerine ulaşma yoluna girmiş kişi başarıya giden yola girmiş demektir. NLP’de belirli bir yöntemin kısa sürede sonuç vermemesi durumunda deneyimlerin soyut ve yanlarındançoksomutyanlarıileilgilenen bu yaklaşım, kişilerin değişim için gerekli olan tüm kaynaklara sahip olduğunu hedefe ulaşana dek, hedefle ilgili düşünür. Bu kaynakları keşfedebilecek çalışmalar esnek biçimde değiştirilerek ve uygulamaya geçirecek stratejilerin uygulamalar geliştirilmesi ve modelleme yoluyla hedeflerin gerçekleştirilmesi başlıca amaçtır. NLP, az bir bölümünü kullandığımızı düşündüğümüz beyin gücünden tam kapasiteyle sürdürülmektedir. Her kişinin düşünme süreçleri ve anlamları farklilik göstereceği için, bu farklılıkların tanınması, keşfedilmesi ve bu doğrultuda uygun yöntemlerin seçilerek uygulamaya devam edilmesi, sürecin kontrol edilebileceği anlamina yararlanılabilmesine odaklanan ve insan zihninin sınırsızlığını gelmektedir.

Devamını Oku Daha Az Göster

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir